Kildepakker

Statens Arkivers Kildepakker er et tilbud, der særligt retter sig mod studerende og deres undervisere.

En kildepakke er en samling af originale arkivalier i digitaliseret form, som kan bruges til at belyse et bestemt historisk tema. Arkivalierne er udvalgt fra Statens Arkivers samlinger af eksperter inden for de enkelte temaer – og de ligger bare og venter på at blive brugt som kildegrundlag for undervisning, opgaver, specialer eller forskning.

Bliv den første!

I de tematisk afgrænsede kildepakker får du ikke bare serveret en række arkivalier: der er også vejledningstekster, der fortæller dig om de forskellige arkivskabende institutioner og giver dig en første oversigt over, hvad du kan forvente at finde i arkivalierne. Men derudover er kildematerialet ikke bearbejdet på forhånd, så der er masser af nyt at hente, som det måske kun er dig, der har set!

Foreløbig finder du én tematisk afgrænset kildepakke, 1864, men på vej er også

  • en kildepakke om social-, lokal- og slægtshistorie 1780-1820 samt
  • en kildepakke om forsvaret for demokratiet i mellemkrigstiden (1919-1939)

Er du begynder – eller mangler du inspiration?

Hvis du er begynder eller en mere erfaren arkivbruger, der mangler lidt ny inspiration, så er Statens Arkivers kildepakker også for dig. Begynd med Intropakken, der indeholder en række opgavesæt, hvor du kommer til at arbejde med en masse arkivalier fra forskellige tider og med forskelligt indhold.

 

Problemer med at få vist kilderne?

Rigsarkivet har desværre for øjeblikket problemer med at få Arkivalieronlines billedviser til at fungere korrekt i alle tilfælde. Vi arbejder på at få løst problemerne hurtigst muligt. Se her for at få gode råd